Ceník docházkového systému aTime

Tarif na míru pro vaši firmu

Službu aTime můžete hradit buď měsíčně, nebo čtvrtletně. Pokud si při aktivaci vyberete čtvrtletní úhradu, získáváte dva měsíce provozu zdarma opakovaně každý rok. První dva měsíce zdarma získáváte vždy, nezávisle na počtu osob a periodě platby.

Poplatek za službu je účtován 1. pracovní den po skončení měsíce, ve kterém je služba využívána. Čtvrtletní platba se vypočte po prvním měsíci čtvrtletí. 

Terminál a karty si můžete objednat kdykoli po aktivaci firmy.

Uvedené ceny jsou bez DPH.


Ceník služby aTime

 Popis

Měsíční platba

Čtvrtletní platba

Služba A - do 10 osob

480,-

1.440,-    1.200,-

Služba B - do 25 osob

680,-

 2.040,-    1.700,-

Služba C - do 50 osob

880,-

2.640,-    2.200,-

Služba D - každých dalších 10 osob nad službu C

280,-

840,-       700,-

* v případě, že je zvolena čtvrtletní platba a první fakturační období neodpovídá kalendářnímu čtvrtletí, jsou vystaveny 1-2 měsíční faktury tak, aby první čtvrtletní platba odpovídala kalendářnímu čtvrtletí

 

 

Ceník HW a příslušenství

  Popis

Cena 

Docházkový terminál pro službu aTime, připojení LAN

8.800,-


Identifikační karta pro identifikaci osob na terminálu aTime
s potiskem a číslem čipu

68,-

Identifikační přívěšek pro identifikaci osob na terminálu aTime
s vygravírovaným číslem čipu

68,-

Ochranný obal na identifikační kartu 

18,-

Šňůrka pro zavěšení čipu nebo obalu karty s bezpečnostní pojistkou

35,-

Klips pro zavěšení obalu karty na oděv 

 6,-

Naviják pro zavěšení obalu karty nebo přívěšku

45,-

Příklady výpočtu ceny:


10 zaměstnanců, bez terminálu:

Firma Novek s.r.o má 10 zaměstnanců a aTime bude používat bez terminálu. Zaregistrovala se 3.11.2010. Zvolila si měsíční platbu.

  • Od registrace (3.11.2010) do konce druhého kalendářního měsíce (31.2.2011) provoz zdarma.

  • Od 1.2.2011 pravidelná měsíční platba 480,- bez DPH


25 zaměstnanců, 1 terminál:

Firma Vojte s.r.o má 25 zaměstnanců a aTime bude používat s terminálem. Zaregistrovala se 5.11.2010. Zvolila si kvartální platbu.

  • Od registrace (5.11.2010) do konce druhého kalendářního měsíce (31.2.2011) provoz zdarma.

  • V okamžiku koupě terminálu a karet jednorázová platba za terminál 8800,- Kč a za 25 karet 25 x 68,- Kč.

  • Od 1.2.2011 pravidelná kvartální platba 1700,- Kč bez DPH


60 zaměstnanců, 2 provozovny:

Firma Welke s.r.o má 60 zaměstnanců a aTime bude používat na 2 provozovnách, tedy se dvěma terminály. Zaregistrovala se 8.11.2010. Zvolila si měsíční platbu.

  • Od registrace (8.11.2010) do konce druhého kalendářního měsíce (31.2.2011) provoz zdarma.

  • V okamžiku koupě 2 terminálů a 60 karet jednorázová platba za terminál 2 x 8800,- Kč a za 60 karet 60 x 68,- Kč.

  • Od 1.2.2011 pravidelná měsíční platba 880,- + 280,- Kč bez DPH