Prohlídka aTime - videa s ukázkami základních činností v systému

Představení systému - video
HW komponenty systému

Registrace zdarma