Nejčastější dotazy - seznam nejčastějších dotazů zákazníků aTime

FAQ – nejčastější otázky a odpovědi

Jaké jsou výhody hostovaného řešení oproti klasické instalaci docházky?

Hostované řešení šetří čas a peníze. S hostovaným řešením se vyhnete nákladům na instalaci a údržbu aplikace na vašem serveru. Měsíční poplatek zastřešuje používání našeho softwaru a databáze a eliminuje čas potřebný ke zprovoznění docházky ve vaší firmě. Cena hardwaru je dotována, aby vaše počáteční náklady byly minimální.

Co vše je v ceně řešení aTime?

  • nepřetržitý přístup k docházkové aplikaci pro všechny uživatele
  • mobilní řešení
  • vždy aktuální verzi systému
  • bezstarostný provoz
  • denní zálohy všech dat
  • HW i SW terminál
  • zákaznická podpora

Jaký je rozdíl mezi registrací a aktivací služby?

Registrace odběratele sestává z jeho strany z poskytnutí několika málo povinných identifikačních údajů o odběrateli. Zaregistrováním odběratele ještě nevzniká obchodní vztah mezi odběratelem a poskytovatelem. Aktivací služby vzniká mezi Poskytovatelem a Odběratelem smluvní, obchodní závazkový vztah dle platného Obchodního zákoníku.Služba aTime je pro registrované odběratele k dispozici po celé 2 kalendářní měsíce - plynoucí od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla provedena registrace odběratele – BEZPLATNĚ, a to bez ohledu na datum provedení aktivace služby.

Celou situaci nejlépe popisuje příklad uvedený na obrázku:

Proč mám službu aktivovat ?

Aktivace je nutná pro používání systému i po skončení doby bezplatného provozu systému. Bez aktivace je přístup k službě zablokován. Po aktivaci služby si můžete objednat HW prvky jako jsou terminály, karty a další příslušenství.

Když službu aktivuji, nepřijdu o bezplatný provoz?

Rozhodně ne, aktivací služby nijak nezkrátíte dobu bezplatného provozu. Registrace odběratele sestává z jeho strany z poskytnutí několika málo povinných identifikačních údajů o odběrateli. Zaregistrováním odběratele ještě nevzniká obchodní vztah mezi odběratelem a poskytovatelem a tedy - s výjimkou respektování smluvně-provozních podmínek služby a zejména dále definovaného vyloučení odpovědnosti Poskytovatele - nevznikají Odběrateli žádné závazky vůči Poskytovateli.

Jakým způsobem jsou data na serveru zabezpečená?

Celý systém je provozován v hostingovém centru s garancí dostupnosti služby 99,9%. Technický dohled je prováděn 24/7/365. Garantovaná vyhrazená konektivita až n x 1 Gbps. Hardware servis v případě poruchy do 2 hodin. Každou půlnoc se navíc provádí záloha dat, která se přenáší na jiný zálohovací server, takže i v případě havárie databázového serveru přijdete o maximálně poslední den.

Mohu si data zálohovat sám?

Ano, je možné uložit pomocí tiskové úlohy jakoukoliv agendu do podporovaných formátů PDF, HTML, CSV, XLS, TIFF, RTF. Další možností je využití exportu do mezd.

Jaké jsou minimální systémové požadavky?

Jediným požadavkem je připojení k internetu a internetový prohlížeč.

Které prohlížeče jsou doporučené ke správnému používání služby?

V současnosti podporujeme tyto prohlížeče: Internet Explorer, Firefox, Gogole Chrome a Opera.

Je potřeba instalovat nějaký pomocný program na lokální počítač?

Rozhodně ne.

Je omezen počet zaměstnanců, kteří mohou v jedné firmě službu využívat?

Aplikace není nijak omezena z hlediska počtu osoba, kterým je docházka evidována, každý zaměstnanec může mít nastaven přístup k datů podle oprávnění.

Je možné výstupy aTime použít pro zpracování mezd?

Ano, po uzavření docházky systém spočte odpracovanou dobu, příplatky a ostatní mzdové složky, které si můžete hromadně uložit do souboru pro zpracování mezd - Export dat do mzdového systému